ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Тус ЭСЯ-ны “office@embassyofmongolia.co.uk” цахим шуудангийн хаяг энэ оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс хаагдаж байгааг үүгээр мэдэгдье.

Иргэн Та консулын үйлчилгээний асуудлаар “consul@embassyofmongolia.co.uk” консулын цахим шуудангийн хаягаар хандана уу.

Мөн бусад асуудлаар “chancery@embassyofmongolia.co.uk” цахим шуудангийн хаягт, Элчин сайдад хандах тохиолдолд “secretary@embassyofmongolia.co.uk” цахим шуудангийн хаягаар тус тус холбогдоно уу.

Лондон дахь ЭСЯ