БУЦАХ ҮНЭМЛЭХ

Энэхүү мэдээлэл нь ИБУИНХУ, Ирланд, Исланд Улсуудад байнга болон түр оршин суугч, мөн эдгээр улсуудад богино хугацаагаар зорчиж буй Монгол Улсын иргэдэд зориулагдсан болно.

Таны Монгол Улсын Үндэсний гадаад паспорт алдагдсан, үрэгдсэн, гэмтсэн, хүчингүй болсон тохиолдолд паспорт шинээр авах боломжгүйгээр шууд эх орондоо буцах шаардлага гарвал ЭСЯ-наас Танд зөвхөн эх орондоо буцахад тань хэрэглэгдэх зориулалттай Буцах үнэмлэх олгоно. Буцах үнэмлэх хүсэхдээ тухайн иргэн зөвхөн өөрийн биеэр ЭСЯ-нд ирж авна. Буцах үнэмлэх нь олгогдсон өдрөөс хойш 3 сарын хүчинтэй хугацаатай бөгөөд, сунгах, өөрчлөх боломжгүй юм. Өөрөөр хэлбэл олгогдсон өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор багтаж Та Монгол Улсын хилээр нэвтрэн орсон байх шаардлагатай бөгөөд энэ үнэмлэхээр Та өөр ямар ч улсад аялах боломжгүй.

Буцах үнэмлэх хүсэхэд дараах материалуудыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

  1. Буцах үнэмлэх хүсэгчийн анкет 
  2. Буцах үнэмлэх олгохыг хүсэж Элчин сайдын Яаманд хандсан Таны өргөдөл
  3. Буцах үнэмлэх авах шалтгааны нотолгоо /үндэсний гадаад паспортоо

үрэгдүүлсэн эсхүл гэмтээсэн аль нь болохыг нотолсон эрх бүхий байгууллага,

цагдаагийн тодорхойлолт/
4.  Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар, эсхүл Улсын бүртгэлийн

ерөнхий газрын лавлагаа, өөрийн тань иргэний харьяалал, овог,

нэрийг нотлоход шаардлагатай гэж үзсэн бусад холбогдох бичиг баримтууд
5.  3.5х4.5 см-ийн хэмжээний цээж зураг хоёр хувь
6.  Буцах үнэмлэхний үнэ.

 

САНАМЖ:

Цагийн хуваарь: Та консулын үйлчилгээ авах бол ЭСЯ-ны consul@embassyofmongolia.co.uk цахим хаягаар урьдчилан холбогдож, цаг товлоно уу. Ингэх нь таны болон бусдын товлогдсон үнэтэй цагийг хэмнэх болохыг анхаарна уу.

ЭСЯ-ны консулын хэсэг нь Визийн хэсгээс тусдаа бөгөөд нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын өдрөөс бусад үед Даваагаас Баасан гарагт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажилладаг. ЭСЯ консулын асуудал хариуцсан зөвхөн нэг ажилтантай ба ИБУИНХУ, түүний хотууд, хавсран суугаа Ирланд, Исланд Улсууд дахь Монгол иргэдийн эрхийг хамгаалах асуудлаар хууль хяналт, цагдаа, шүүх, эрүүл мэндийн гэх мэт олон байгууллагаар явах шаардлага гарах нь бий. Иймд үйлчилгээ авахдаа урьдчилж цаг товлохыг Танд зөвлөе.

Үйлчилгээний хураамжийг эндээс үзнэ үү.