Нотариатын үйлчилгээ

ЭНЭ ХУУДАСНААС ТА: 

Бичиг баримтыг нотариатаар гэрчлүүлэхтэй холбоотой мэдээлэл:

 1. Нотариатаар гэрчлүүлдэг нийтлэг бичиг баримтын төрлүүдийн тухай,
 2. Итгэмжлэл гэрчлүүлэхэд анхаарах зүйлсийн тухай,
 3. Өргөдөл гэрчлүүлэхэд анхаарах зүйлсийн тухай тус тус уншиж
 4. Итгэмжлэлийн маягтууд татан авах боломжтой

 

САНАМЖ:

Энэхүү мэдээлэл нь ИБУИНХУ, Ирландад байнга болон түр оршин суугч, мөн эдгээр улсуудад богино хугацаагаар зорчиж буй Монгол Улсын иргэдэд зориулагдсан болно.

НОТАРИАТААР ГЭРЧЛҮҮЛДЭГ НИЙТЛЭГ БИЧИГ БАРИМТЫН ТӨРЛҮҮДЭД:

 • Итгэмжлэл
 • Бичиг баримтын хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгаа
 • Өргөдөл, хүсэлт (Жишээ нь: Төрсний бүртгэл, гэрлэлт бүртгүүлэх, цуцлуулах, овог нэр солиулах г.м.)
 • Гэрээ, хэлцэл

САНАМЖ:

 1. Нотариатын үйлчилгээ нь Таны хэн болохыг тогтоосны үндсэн дээр Таны хүсэж буй хуулиар тогтоогдсон эрх шилжүүлэх, төлөөлүүлэх үйлдлийг гэрчлэх үйл явц юм. Тиймээс Та нотариатын үйлчилгээ авахаар тус ЭСЯ-нд ирэхдээ Таныг Монгол Улсын иргэн гэдгийг батлах Монгол Улсын Иргэний үнэмлэх ЭСХҮЛ Монгол Улсын Үндэсний гадаад паспортоо авч ирнэ үү.
 2. Та 16 нас хүрсэн бөгөөд гарын үсэг зурж, өөрийн эд хөрөнгийн болон бусад эрхийг өөр нэгэнд шилжүүлэх, өөрийг тань төлөөлөх эрхийг бусдад олгохыг хүсэж байгаа тохиолдолд холбогдох маягтыг эхлээд бүрэн зөв бөглөөд консулын ажилтантай заавал өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж уулзан нотариатын үйлчилгээ авах ёстойг анхаарна уу.
 3. Нотариатаар гэрчлүүлсэн бичиг баримтуудыг Монгол Улсад ашиглах, хэрэглэх зорилготой бол нотариатаар гэрчлэгдсэн Таны бичиг баримтыг бид хувилаад Монгол Улсын Гадаад харилцааны яамны Консулын газарт шуурхай хүргэнэ. Таны итгэмжилсэн хүн Монгол Улсын Гадаад харилцааны яамны Консулын газрын 26-22-22 (гар утаснаас 51-26-22-22) дугаарын утсаар холбогдож тухайн итгэмжлэл ирсэн эсэхийг лавлаад, ирсэн бол өөрийн үнэмлэх, биеийн байцаалтаа шалгуулсны үндсэн дээр итгэмжлэлийг хүлээн авах юм.
 4. Нотариат, консулын үйлчилгээний хураамжийг эндээс харна уу. 

Цагийн хуваарь: Та консулын үйлчилгээ авах бол ЭСЯ-ны consul@embassyofmongolia.co.uk цахим хаягаар урьдчилан холбогдож, цаг товлоно уу. Ингэх нь таны болон бусдын товлогдсон үнэтэй цагийг хэмнэх болохыг анхаарна уу.

ЭСЯ-ны Консулын хэсэг нь Визийн хэсгээс тусдаа бөгөөд нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын өдрөөс бусад үед Даваагаас Баасан гарагт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажилладаг. ЭСЯ консулын асуудал хариуцсан зөвхөн нэг ажилтантай ба ИБУИНХУ, түүний хотууд, хавсран суугаа Ирланд дахь Монгол иргэдийн эрхийг хамгаалах асуудлаар хууль хяналт, цагдаа, шүүх, эрүүл мэндийн гэх мэт олон байгууллагаар явах шаардлага гарах нь бий. Иймд үйлчилгээ авахдаа урьдчилж цаг товлохыг Танд зөвлөе.

The Embassy’s bank account information:
Name of payee: Embassy of Mongolia
Payee sort code: 40-50-37
Payee account number: 12322550
Name of payee’s bank: Bank of China
Payment description:
IBAN number: GB29BKCH40503712322550
Currency: GBP (£)

ИТГЭМЖЛЭЛ ГЭРЧЛҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

Итгэлцэл. Та өөрөө биечлэн гүйцэтгэх боломжгүй тодорхой үйлдлийг бусдаар дамжуулан гүйцэтгүүлэхийн тулд бусдад итгэлцлийн үндсэн дээр итгэмжлэл олгодог.

Үр дагавар. Та өөрийн үл хөдлөх хөрөнгө, байр орон сууц болон бүх төрлийн эд хөрөнгө, дансан дахь мөнгөө захиран зарцуулах эрхийг бусдад олгосон тухай итгэмжлэл үйлдэхээсээ өмнө хожмын үр дагавар ямар байж болохыг эргэцүүлж, эргэлзээ шаардлага бий бол мэргэжлийн хуульчаас урьдчилж зөвлөгөө авахыг зөвлөе. Ингэх нь зарим тохиолдолд таны эд хөрөнгө, цаг завыг хэмнэх ач холбогдолтой гэдгийг анхаарна уу.

Чадамж, туршлага. Таныг төлөөлж, таны хүссэн ажил, үйлчилгээг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр зохицуулж, хэрэгжүүлэх хүн тань эрүүл мэнд, боловсрол, бичиг үсгийн чадвар, чадавхи, туршлагатай бөгөөд цаг зав нь тохиромжтой эсэхийг урьдчилж сайтар тунгаана уу. Тухайлбал, ахмад настай хүнийг ачаалал, дараалал ихтэй үйлчилгээний байгууллага эсхүл хууль, шүүхийн байгууллагаар шийдвэрлүүлэх ажилд итгэмжилснээс заримдаа чирэгдэл үүсгэсэн тохиолдол үе үе илэрч байсныг анхааруулъя.

Эрхийн гэрчилгээ. Эд хөрөнгө захиран зарцуулах агуулгатай итгэмжлэлийг нотариатаар гэрчлүүлэхдээ тухайн эд хөрөнгөтэй холбоотой өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбарыг авч ирнэ үү. Учир нь таны нэр тухайн өмч, хөрөнгийн өмчлөгчөөр бүртгэгдсэн цор ганц эсвэл хамтран эзэмшигч эсэхийг нягтлах шаардлага бий болдог. Энэ нь тухайн хөрөнгийн хууль ёсны бусад өмчлөгчдийн зөвшөөрөл шаардагдахыг нотлох зэрэг эрх зүйн шинжтэй олон асуудал, үр дагавар үүсэж, хөндөгдөж болзошгүй байдагтай холбоотой.

Банкны болон үйлчилгээний компанид бүртгэлтэй данс. Та банкны болон үүрэн холбооны оператор компанид бүртгэгдсэн данс, утасны дугаарын эзэмших эрхтэй холбоотой итгэмжлэл гэрчлүүлэхээр ЭСЯ-нд хүрэлцэн ирэхээсээ өмнө тухайн үйлчилгээний байгууллагатай цахим болон бусад хэлбэрээр урьдчилж холбогдон сайтар тодруулга хийнэ үү. Энэ нь тэдгээр тодорхой үйлчилгээний байгууллагаас тавьдаг зохих шаардлагын дагуу итгэмжлэлээ бичихэд тань дөхөм болж, таны цаг завыг хэмнэх ач холбогдолтой.

Хууль, шүүхийн байгууллагад хандсан итгэмжлэл. Хуулийн болон шүүхийн байгууллагаар эрхээ хамгаалуулах итгэмжлэл гэрчлүүлэхийн өмнө та заавал мэргэжлийн өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авч, итгэмжлэлийн шаардлага хангасан төслийг мэргэжлийн хуульч, өмгөөлөгчөөр бичүүлсэн байх шаардлагатай.

Итгэмжлэлийн маягт бөглөх. Маягтыг зөвхөн Монгол Улсын төрийн албан ёсны хэл Монгол хэлээр бөглөнө. Та өөрийн хүссэн зохих итгэмжлэлийн маягт бөглөхдөө ХАЯГ гэсэн хэсэгт одоо амьдарч байгаа газрын хаягийг холбоо барих утас, цахим шуудангийн хаягийн хамт бичнэ үү.

Иргэд нотариат, консулын үйлчилгээ авахдаа Монгол Улсын иргэний үнэмлэх эсхүл Үндэсний гадаад паспорттой ирэх ёстой ба Монгол иргэдийн бүртгэлийн хуудсыг мөн бөглөж авч ирнэ үү. Бүртгэлийн хуудсыг эндээс татаж авна уу.

 

ӨРГӨДӨЛ ГЭРЧЛҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

Нотариатын зарим үйлдэл, үйлчилгээ Таны өөрийн өргөдөл бүрдүүлсэн байхыг зайлшгүй шаардах тохиолдол бий. Энэ нь зүй ёсны шаардлага юм. Учир нь дан ганц итгэмжлэлийн үндсэн дээр хэн нэгэн этгээд Таны өмнөөс Таны гэрлэлтийг цуцлуулах, эсхүл Таны болон үр хүүхдийн тань нэр, овгийг өөрчлөх зэрэг үйлдлийг хийх нь зүй бус явдал мөн. Хүүхдийн овгийн нэрийг өөрчлүүлэх тохиолдлоор жишээ авахад, энэ тухай өргөдлийг хүүхдийн эхээс гадна өөрөөрөө овоглуулах хүсэлт гаргагч этгээд мөн бичих шаардлагатай байдаг. Энэ тохиолдолд өргөдлөө Та өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж нотариатаар гэрчлүүлнэ.

Хэрэв та өөрийн өргөдлийг бичихдээ үг, үсгийн болон дүрмийн алдаа хийхээс санаа зовж байвал дараах цахим холбоосоор нэвтэрч http://spellcheck.gov.mn/ Монгол хэлний дүрэм шалгагчийг ямар нэгэн үнэ, төлбөргүй ашиглахыг санал болгоё. Ямар ч тохиолдолд Өргөдөл бичихдээ мэргэжлийн хуульч, өмгөөлөгчөөс урьдчилж зөвлөгөө авах зүйтэй бөгөөд зарим тохиолдолд Таны цаг завыг ихээхэн хэмнэж болохыг зөвлөе.

 

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МАЯГТУУД:

 

Цагийн хуваарь: Та консулын үйлчилгээ авах бол ЭСЯ-ны consul@embassyofmongolia.co.uk цахим хаягаар урьдчилан холбогдож, цаг товлоно уу. Ингэх нь таны болон бусдын товлогдсон үнэтэй цагийг хэмнэх болохыг анхаарна уу.

ЭСЯ-ны консулын хэсэг нь Визийн хэсгээс тусдаа бөгөөд нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын өдрөөс бусад үед Даваагаас Баасан гарагт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажилладаг.