ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Улсын онцгой комиссын Шуурхай штабаас өнөөдөр 2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр Сөүл-Улаанбаатарын чиглэлд тусгай үүргийн нислэг үйлдэхээр төлөвлөж байгаа тухай мэдээллэв. Үүний дагуу тухайн нислэгт хэрхэн бүртгүүлэх талаар мэдээлэл авах хүсэлтэй иргэд тус ЭСЯ-нд олноор хандаж байна.
Одоогийн байдлаар бидэнд энэ асуудлаар иргэдэд нэмж хүргэх мэдээлэл байхгүй ба холбогдох төлөвлөлт, зохион байгуулалтын ажлыг УОК, МИАТ болон холбогдох бусад байгууллагууд хамтарч хийнэ гэж бид ойлгож байгаа. Энэхүү тусгай үүргийн нислэгийн бүртгэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл тодорхой болсон даруйд бид та нөхдөд хүргүүлэх болно.

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ

МОНГОЛЫН ДААТГАЛЫН КОМПАНИУДААР АЯЛЛЫН БОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ ХИЙЛГЭСЭН БРИТАНИ БОЛОН ИРЛАНДАД СААТАЖ БУЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Гадаад улс орнуудад богино хугацаагаар зорчиж байгаад коронавирус халдварын тархалтаас шалтгаалан хилийн чанадад саатсан монгол иргэдийн аяллын болон эрүүл мэндийн даатгалын асуудлаар Монгол дахь даатгалын компаниудаас ирүүлсэн мэдээллийг хүргүүлж байна. Та өөрт хамаарах аяллын болон эрүүл мэндийн даатгалын нөхцлөө нягтлан үзэж, шаардлагатай тохиолдолд Монгол дахь даатгалын компанитайгаа харилцахыг зөвлөж байна.

Мандал даатгал
Давагдашгүй хүчин зүйл /цар тахал/-ийн үед даатгал үйлчлэхгүй. Covid19 халдвар авсан тохиолдолд даатгалаас нөхөн төлбөр хийх боломжгүй. Эрүүл мэндийн даатгалыг сунгах боломжтой. Даатгуулагч даатгалын ажилтантай холбогдох шаардлагатай.

Монре даатгал
Нислэг хойшлогдсон тухай нислэгийн компаниас ирүүлсэн имэйл, мэдэгдэл болон бусад зардал гарсан баримтаа даатгалын компанид мэйлээр ирүүлж болно. 24 цагаас дээш нислэг хойшлогдсон тохиолдолд 180 ам.доллар хүртэлх нөхөн төлбөр авах боломжтой.

Хаан даатгал
Гадаад зорчигчдын гэнэтийн ослын даатгалын эрсдэлд тухайн улсад дэгдэлт үүсээгүй, хөл хорио тавигдаагүй байх үед зорчсон тохиолдолд COVID-19 өвчлөлтэй холбоотой эрсдэл орно. Харин дэгдэлт үүссэн, хөл хорио тавигдаж эхэлсэн нь мэдэгдсэн үед даатгуулагч үүнийг үл харгалзан тухайн улсад зорчсон бол даатгалын тохиолдлыг санаатайгаар бүрдүүлсэн хэмээн энэхүү өвчинтэй холбоотой зардалд нөхөн төлбөр олгохгүй. Одоо шинэ сунгагдах гэрээнд COVID-19-тэй холбоотой эрсдэл орох эсэх талаар ярилцаж байгаа ба хасалт хийх байх гэсэн мэдээлэл өгсөн. Даатгалын тохиолдол баталгаажуулалт, нотолгоо нь даатгалын тохиолдол үүсэх үед давхар даатгагч /Mapfre Assistencia/ мэдэгдэх эсвэл Хаан Даатгал ХХК-д мэдэгдэн бид цааш давхар даатгагч руу дамжуулан мэдэгддэг. Даатгуулагч эрүүл мэндийн шалтгаанаар хандаж буй бол хэвтэн эмчлүүлж буй эмнэлгийн мэдээлэл, эд хөрөнгийн шалтгаанаар хандаж буй тохиолдолд тохиолдол болсон хугацаа, байршил зэрэг анхан шатны баталгаажуулалтыг хийдэг. Даатгалын тохиолдол мэдэгдсэнээс хойших эмчилгээний зардал, төлбөрийн баримт, карт уншуулсан хуулга, албан газрын хүлээн зөвшөөрөгдөх бичиг болон гэрээнд заасан шаардлагатай материал зэрэг албан ёсны баримтуудаар баталгаажна. Нөхөн төлбөрийг олгохдоо Хаан Даатгал ХХК давхар даатгагчид нөхөн төлбөрийн материалыг илгээн, олгох зөвшөөрөл бүхий бичгийг авч бид шууд даатгуулагчид олгоно. Эргэн Давхар даатгагчид хураамжийг төлөхдөө олгосон нөхөн төлбөрийг хасч шилжүүлнэ.

Практикал даатгал
Манай компанийн Гадаадад зорчигчийн иж бүрэн даатгалын гэрээний Даатгалд хамрагдахгүй нөхцөл хэсгийн 1.3-д “Хүний хүчин зүйлээс үл хамаарсан, давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бий болох эрсдэлүүд. Үүнд: үер, газар хөдлөлт, хөрсний нуралт, галт уулын дэлбэрэлт, хүчит салхи, агаарын хөлөг болон агаараас унах биет зүйлс, агаар мандлын, цаг уурын, газар хөдлөлийн болон геологийн онцгой үзэгдэл гэх мэт…” гэж заасны дагуу Covid-19 цар тахлын үед даатгуулагчид нөхөн төлбөр олгогдох үндэслэлгүй юм. Учир Covid-19 цар тахал нь хүний хүчин зүйлээс үл хамаарсан давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөллөөр бий болсон байдаг.
Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөллөөр бий болсон Covid-19 цар тахлын үед бий болсон аливаа тохиолдолд нөхөн төлбөр олгох өөр бүтээгдэхүүн манай компанид байхгүй. Гадаадад зорчигчийн даатгалын эрүүл мэндтэй холбоотой тохиолдлын үед даатгуулагчийн хийлгэсэн эмчилгээний тайлан, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн нөхөн төлбөр олгодог. Өөрөөр хэлбэл даатгуулагч тохиолдлын үед төлбөрөө өөрөө төлөөд, тус төлбөрийн эх баримтаа манайд ирүүлж гаргасан зардлаа авах замаар шийдвэрлэж байна. Хэрэв даатгуулагч эмнэлгийн төлбөрөө төлөөгүй байх үед эмнэлгийн нэхэмжлэхийг үндэслэн даатгуулагчид нөхөн төлбөрийг олгож, даатгуулагч цааш шилжүүлэх үүргийг гүйцэтгэдэг.

Монгол даатгал
Давхар даатгагчаас лавлахад, гэрээн дээр вирустай холбоотой хасалт байхгүй тул вирустай холбоотой гарсан даатгалын тохиолдлууд хамгаалагдана гэсэн тул “Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал”-ын хамгаалалтад орно. Гадаад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгалын хувьд даатгалын тохиолдлыг Даатгуулагч Даатгагчид мэдэгдэж, нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлнэ. Тус материалыг ГЗГОД-ын нөхөн төлбөр хариуцсан менежер хүлээн авч, Давхар даатгагчид мэдэгдэнэ. Үүнийг давхар даатгагч шалган үзэж нөхөн төлбөрийг баталгаажуулна. Ингэснээр даатгуулагчид Монгол Даатгал ХК нь нөхөн төлбөр олгоно.

Мөнх даатгал
Манай компани эрүүл мэндийн даатгал хийдэггүй болно.
Аялалын буюу дээд тал нь 90 хоногийн даатгал хийж байна. Манай компанийн аялалын даатгалд нислэг цуцлагдах нөхцөлд нөхөн төлбөр олгохгүй болно. Аялалын даатгалд дээд тал нь 50,000 хүртэлх ам.долларын эмнэлэг эмчилгээний нөхөн төлбөр авах боломжтой.Аялалын даатгал нь дээд хугацаа нь 90 хоног байдаг тул нэг удаа 90 хүртэл хоногоор даатгалын хугацааг сунгах, онлайнаар болон энд байгаа гэр бүлийн хүн сунгалтыг хийж болно.
Цар тахлын одоогийн нөхцөлд тэнд байгаа иргэдэд даатгал хийх боломжгүй байна. Харин аялалын даатгал хийлгэсэн бол нэг удаа гэрээний хугацаагаа сунгах боломжтой. Аялалын даатгалын 90 хоног нь нэг аялалд тооцогдох дээд хугацаа болно. Тиймээс эх орондоо ирэхгүйгээр 1 аялалын хугацааг 90-с дээш хоногоор сунгах боломжгүй байна.

Номин даатгал
Гадаадад Зорчигчийн Даатгалын бүтээгдэхүүн байдаг. Энэ бүтээгдэхүүний нөхцөлөөр гадаадад байгаа хүн дээр даатгал бичдэггүй. Харин эндээс явахдаа даатгуулсан хүмүүсийн гэрээг нэмэлт хураамж аван сунгаж байна. Нислэг цуцлагдсан тохиолдолд нийт хоцорсон цагаас арван цагийг хасч цаг бүрт 10 ам.доллар буюу хамгийн ихдээ 180 ам.долларын нөхөн төлбөр олгож байна.Гадаадад зорчигчийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан тохиолдолд Коронавирусын халдвар авсан бол эм тариа, эмчилгээний зардалд нөхөн төлбөр олгоно. Бусад цочмог өвчний адил тооцон нөхөн төлбөр олгоно.Коронавирусыг цочмог өвчний адил тооцон даатгалын хамгаалалтанд хамруулсан тухайгаа өөрийн компаний фэйсбүүк хуудсаар зарласан. Нислэг сааталт, цуцлалт зэрэг дээр гэрээнд заасны дагуу материалаа бүрдүүлээд нөхөн төлбөрөө авах бүрэн боломж бий. Эмч, эмнэлгийн оношлогоо эмнэлэгт төлбөр төлсөн бол төлбарийн баримт даатгуулагчйн банк дансны дугаар , эмнэлэгт төлбөр төлөөгүй бол эмнэлгийн нэхэмжлэх хүлээн авах данс банкны гадаад гуйвуулгыг ашиглан нөхөн төлбөрийг эмнэлэг рүү шилжүүлдэг.

Нэйшнл лайф даатгал
Эрүүл мэндийн даатгалыг монголд байгаа ар гэрийнхэн нь нэмж төлснөөр тухайн даатгуулагч гадаад улс орнуудад /тухайлбал, АНУ-д/ эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч болно. Гэхдээ коронавирусын хамгаалалт байхгүй. Нислэг цуцлагдсан тохиолдолд энэ төрлийн даатгал байхгүй. Одоо байгаа эрүүл мэндийн даатгалын хувьд коронавирусын хамгаалалт байхгүй. Гэнэтийн ослын болон эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулаад явсан иргэддээ зориулантөлөвлөсөн ажил байхгүй.

ИБУИНХУ, ИРЛАНД, ИСЛАНДААС МОНГОЛ РУУ ЗОРЧИХ ХҮСЭЛТЭЙ БАЙГАА ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Гадаад улсад зорчиж яваад нутаг буцах боломжгүй болсон монгол иргэдийн өргөдөл, хүсэлтийг харгалзан шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт нислэг зохион байгуулах асуудлыг Улсын онцгой комиссоос хариуцан ажиллаж байгаа билээ.

Энэ хүрээнд тус ЭСЯ-наас өнгөрсөн хугацаанд тусгай үүргийн онгоцоор нисэх хүсэлтээ илэрхийлсэн 341 иргэдийн жагсаалтыг бүртгэж, Улсын онцгой комисст хүргүүлсэн.

Улсын онцгой комиссоос бүртгүүлсэн иргэдээс дахин дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсэж, энэ тухайг дээрх 341 иргэдэд цахим хаягаар нь хүргүүлж, одоогоор 137 иргэн нэмэлт мэдээллээ ирүүлээд байна.

Иймд та тусгай үүргийн онгоцоор нисэх жагсаалтад нэрээ оруулах хүсэлтэй байгаа бол дараах асуулгыг бүрэн бөглөн тус ЭСЯ-ны secretary@embassyofmongolia.co.uk цахим хаягт илгээнэ үү. Үүнд:

1. Овог, нэр
2. Гадаад паспортын дугаар
3. Регистрийн дугаар
4. Визийн ангилал, дуусах хугацаа
5. Буцах нислэгийн мэдээлэл /хаагуур, хэзээ нисэх/
6. Холбоо барих утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг
7. Монголд холбоо барих хүний овог нэр утасны дугаар
8. Одоогоор хаана байрлаж байгаа талаарх мэдээлэл
/өөрийн гэр, оюутны байр, түрээсийн байр гэх мэт/
9. Өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй, 0-14 насны хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй, хүнд өвчтэй эсэх
10. Оюутан эсэх, хэрэв оюутан бол хаана байрлаж байгаа талаарх мэдээлэл /түрээсийн байр, оюутны байр гэх мэт/
11. Байнгын оршин суугч эсэх, хэрэв тийм бол хөдөлмөр эрхэлдэг эсэх

Таны мэдээллийг тусгай үүргийн онгоцоор нисэх хүсэлт илэрхийлж буй иргэдийн жагсаалтад бүртгэж, цааш нь уламжлах болно. Улсын онцгой комиссоос шийдвэрлэсэн мэдээллийг бид танд эргэн мэдээлэх болно.

Лондон дахь ЭСЯ

Британийн визийн хугацаа нь дуусаж буй иргэдийн анхааралд

Британийн Дотоод хэргийн яамнаас өгч буй мэдээллийг та бүхэнд хүргүүлж байна.

Дэлхий даяар тархаад байгаа COVID-19 цар тахлын улмаас эх орондоо буцаж чадахгүй байгаа иргэдийн виз 2020 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд дуусахаар байгаа бол та визээ сунгуулахаар дараах мэдээллийг бүрдүүлэн CIH@homeoffice.gov.uk цахим хаягаар илгээнэ үү. Үүнд:

 • Овог нэр
 • Төрсөн он сар өдөр
 • Аль улсын харьяат болох
 • Визний дугаар
 • Яагаад эх орондоо буцаж чадахгүй байгаа тайлбар (англи хэл дээр)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-uk-visa-applicants-and-temporary-uk-residents?fbclid=IwAR0rUyfDdF7VPUeipQNiHSB_klWSHDNrbraAT2x7sXHgPZCm77rfGgLvhF0#helpline холбоосоор орж үзнэ үү.

Лондон дахь ЭСЯ

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Британийн Ерөнхий сайд Б.Жонсон 2020 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 20.30 цагт мэдэгдэл хийж, ИБУИНХУ-д коронавируст халдварын тархалт хурдацтай нэмэгдэж байгаа явдлыг сааруулах үүднээс улс даяар хөл хорио тогтоосноо зарлав. Хөл хорио 3 долоо хоног үргэлжлэх бөгөөд иргэдийг дараах 4 тохиолдлоос бусад үед гэрээсээ гарахыг хориглолоо.

– Хүнсний дэлгүүр, эмийн сан орох.
– Өдөрт нэг удаа биеийн тамирын дасгал хийхээр гарах.
– Эмнэлэгийн тусламж эрэх, бусдыг асрахаар гарах.
– Гэрээсээ ажиллах боломжгүй бөгөөд зайлшгүй ажлын байрнаасаа ажил үүргээ гүйцэтгэх шаардлагатай хүмүүс ажилдаа явах.

Мөн уг захирамжийн хүрээнд хүнснээс бусад бүх төрлийн дэлгүүр, номын сан, тоглоомын болон спортын задгай талбай, сүм, мөргөлийн газруудын үйл ажиллагааг хааж, нэг өрхийн биш 2-оос олон хүн нэг дор цугларах, оршуулгаас бусад бүх төрлийн олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглов.

Хөл хорионы хэрэгжилтэд цагдаагийн алба хаагчид хяналт тавих бөгөөд илэрсэн зөрчилд торгууль ногдуулах ажээ.

Хөл хориог сунгах эсэх асуудлыг 3 долоо хоногийн дараа тухайн үеийн нөхцөл байдлаас хамаарч шийдвэрлэх юм байна.

Иймд Британид оршин суугаа иргэн Та өнөөдрөөс тогтоосон энэ түр журмыг чанд мөрдөхийг уриалж байна.

 

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ

ИРЛАНД ДАХЬ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Дэлхий даяар COVID-19 өвчний халдварын тархалт хурдацтай нэмэгдэж буйн улмаас улс орнууд хилээр зорчих хязгаарлалт хийх, хөл хориотой холбоотой тодорхойгүй байдал үүсэх зэрэг хандлагатай холбогдуулж Бүгд Найрамдах Ирланд Улсын Цагаачлал, харьяатын албанаас 3 дугаар сарын 20-ноос 5 дугаар сарын 20-ний өдрийн хооронд визийн хугацаа нь дуусаж буй хүчин төгөлдөр визтэй гадаадын иргэдийн виз шууд (automatically) 2 сарын хугацаагаар сунгагдана гэж мэдээлэв. Харин 3 дугаар сарын 20-ноос өмнө визийн хугацаа нь дууссан бөгөөд Монгол Улсад олон улсын бүх нислэгийг зогсоосны улмаас Ирланд Улсаас хугацаандаа гарах боломжгүй байсан иргэдийн асуудлыг тус улсын Цагаачлал, харьяатын алба хэвийн горимд үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой болсон үед судалж, шийдвэрлэхээр болсоныг иргэд Та бүхэндээ мэдээлье. Хэрэв Танд уг асуудлын хүрээнд тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах шаардлагатай бол ЭСЯ-ны +44 (0) 7874 916606 шуурхай дугаарт холбогдоно уу.

 

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ

2020-03-23

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ХЭСЭГЧЛЭН ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ 2020 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ СУНГАХ ТУХАЙ

Дэлхий даяар өндөр хурдацтай тархаж буй COVID-19 цар тахалтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн 102 дугаар тогтоолоор дараах шийдвэрийг гаргасан болно. Үүнд:

 • Монгол Улсын хилийн бүх боомтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд түр зогсоох,

Энэхүү хязгаарлалт нь дараах иргэдэд хамаарахгүй:

 • Гадаад улсаас Монгол Улсад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газар, Олон улсын байгууллагын ажилтнууд, тэдний гэр бүлийн гишүүд (улсын хилээр нэвтэрсэн даруйд 14 хоног тусгаарлагдана),
 • Монгол Улсын иргэнтэй гэр бүл болсон гадаадын иргэд, тэдний дундаас төрсөн хүүхэд (улсын хилээр нэвтэрсэн даруйд 14 хоног тусгаарлагдана),
 • Олон улсын болон улс хоорондын ачаа тээврийн жолооч, Монгол, Орос, Хятадын төмөр замын хөлөг ажилтан, зэрэг болно.

Цаашид Монгол Улсад зорчих хөдөлгөөнийг зохицуулахтай холбоотой Засгийн газар, Улсын онцгой комиссын хуралдааны аливаа шийдвэрийг тухай бүр нь мэдээлэх болно. Иргэн Танд ЭСЯ-тай яаралтай холбоо барих шаардлага үүссэн тохиолдолд +44 (0) 7874 916606 шуурхай утсанд холбогдоно уу.

ИРЛАНД ДАХЬ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Монгол Улсын Онцгой комиссын шийдвэрээр 2020 оны 3 дугаар сарын 28-ний өдрийг хүртэл олон улсын бүх нислэгийг зогсоох хязгаарлалт тогтоосон билээ. Үүний улмаас эх орондоо буцаж чадахгүй гадаад улсад гацах, улмаар тухайн улсад зорчих визийн хугацаа нь дуусгавар болж буй төвөгтэй нөхцөл зарим иргэдэд тулгарч байгаа юм. Энэ асуудлын хүрээнд тус ЭСЯ-наас дээрх нөхцөлд байгаа Ирланд Улсад зорчиж буй иргэдийн визийг хөнгөлөлттэй горимоор сунгуулах боломжийн талаар тус улсын холбогдох байгууллагатай ярилцаж байна. Иймд хэрэв Та дээрх шалтгааны улмаас визээ сунгуулах шаардлагатай байгаа бол ЭСЯ-ны visa@embassyofmongolia.co.uk мэйл хаягт хандана уу.

 

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ

2020-03-17

ЗӨВЛӨМЖ

ИБУИНХУ-д COVID-19-ийн халдварын тархалт огцом нэмэгдэж буйтай холбогдуулж тус улсын Засгийн газраас дараах зөвлөмжүүдийг гаргав.

 • Халуурах, ханиалгах зовиуртай хүмүүс өөрийгөө өрхийн гишүүдийнхээ хамт 14 хоног тусгаарлах. Өвчтөн тус хугацаанд биеийн байдал хүндрэхээс бусад тохиолдолд NHS 111 дугаарт хандахгүй байх.
 • Халуурах, ханиалгах зовиуртай бөгөөд ганцаараа амьдарч буй хүмүүс өөрийгөө 7 хоног тусгаарлах. Өвчтөн тус хугацаанд биеийн байдал хүндрэхээс бусад тохиолдолд NHS 111 дугаарт хандахгүй байх.
 • Ресторан, уушийн газруудаар үйлчлүүлэхээс аль болох зайлсхийх, онцын шаардлагагүй бол албан болон бусад төрлийн уулзалт хийхгүй байх, ажилдаа болон эмнэлэг явах зэрэг зайлшгүй шаардлагаас бусад шалтгаанаар аливаа газар руу зорчихгүй байх.
 • 70-аас дээш насныхан, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, архаг суурь өвчтэй хүмүүс болон Лондон хотын иргэд өөрсдөдөө онцгой анхаарал хандуулах, халдвар авахаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжүүдийг чанд мөрдөх.
 • Боломжтой бол гэрээсээ ажлаа хийх.
 • Ирэх 30 хоногийн хугацаанд зайлшгүй шаардлагаас бусад тохиолдолд гадаад улсад зорчихгүй байх.

Иргэн Та шинэ төрлийн коронавирусын халдвар авахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс эдгээр зөвлөмжүүдийг мөрдлөг болгоно уу.

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ

         2020-03-17

ТУСГАЙ ҮҮРГИЙН НИСЛЭГЭЭР ТУРК УЛСААС УЛААНБААТАР РУУ НИСЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

БНТУ-ын ЗГ-аас COVID-19 цар тахлын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний хүрээнд Түрк Улсаас болон Турк Улс руу нисэх агаарын зорчигч тээврийн горимд доорхи түр зохицуулалт хийж буйг мэдэгдэв. Үүнд:

 1. 2020 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийг хүртэл Турк Улс болон Герман, Австри, Бельги, Дани, Франц, Нидерланд, Испани, Швед, Норвеги Улсуудын хоорондын нислэгүүдийг түр зогсоосон байна.
 2. 2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийг хүртэл дээрх улсаас ирж буй агаарын тээврийн компаниуд нь Турк Улс руу зорчигч тээвэрлэхгүйгээр, зөвхөн өөрийн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх зорилгоор Турк руу нислэг үйлдэж болно.
 3. Туркийн талаас Турк Улс руу нислэг үйлдэж буй агаарын тээврийн бүх компаниудад Хятад, Иран, Ирак, Итали, Өмнөд Солонгос, Франц, Герман, Австри, Нидерланд, Испани, Бельги, Дани, Швед болон Норвеги Улсууд руу сүүлийн 14 хоногт зорчсон зорчигчдыг тээвэрлэхгүй байх шаардлагыг тавьсан байна.

Иймд ойрийн үед үйлдэхээр төлөвлөж буй Истанбул-Улаанбаатар чиглэлийн тусгай үүргийн нислэгт хамрагдах иргэд дээр дурдсан зохицуулалтыг анхаарч аяллаа төлөвлөнө үү.

 

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ

2020-03-15

1 2 3 4 5 34