БУЦАХ ҮНЭМЛЭХ

Энэхүү мэдээлэл нь ИБУИНВУ, Ирланд, Исланд Улсуудад байнга болон түр оршин суугч, мөн эдгээр улсуудад богино хугацаагаар зорчиж буй Монгол Улсын иргэдэд зориулагдсан болно.

Таны Монгол Улсын Үндэсний гадаад паспорт алдагдсан, үрэгдсэн, гэмтсэн, хүчингүй болсон тохиолдолд паспорт шинээр авах боломжгүйгээр шууд эх орондоо буцах шаардлага гарвал ЭСЯ-наас Танд зөвхөн эх орондоо буцахад тань хэрэглэгдэх зориулалттай “Буцах үнэмлэх” олгоно. Буцах үнэмлэх хүсэхдээ тухайн иргэн зөвхөн өөрийн биеэр ЭСЯ-нд ирж авна. Буцах үнэмлэх нь олгогдсон өдрөөс хойш 3 сарын хүчинтэй хугацаатай бөгөөд, сунгах, өөрчлөх боломжгүй юм. Өөрөөр хэлбэл олгогдсон өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор багтаж Та Монгол Улсын хилээр нэвтрэн орсон байх шаардлагатай бөгөөд энэ үнэмлэхээр Та өөр ямар ч улсад аялах боломжгүй.

Буцах үнэмлэх хүсэхэд дараах материалуудыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

 1. Буцах үнэмлэх хүсэгчийн анкет 
 2. Буцах үнэмлэх олгохыг хүсэж Элчин сайдын Яаманд хандсан Таны өргөдөл
 3. Буцах үнэмлэх авах шалтгааны нотолгоо /үндэсний гадаад паспортоо

үрэгдүүлсэн эсхүл гэмтээсэн аль нь болохыг нотолсон эрх бүхий байгууллага,

цагдаагийн тодорхойлолт/
4.  Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар, эсхүл Улсын бүртгэлийн

ерөнхий газрын лавлагаа, өөрийн тань иргэний харьяалал, овог,

нэрийг нотлоход шаардлагатай гэж үзсэн бусад холбогдох бичиг баримтууд
5.  3.5х4.5 см-ийн хэмжээний цээж зураг хоёр хувь
6.  Буцах үнэмлэхний үнэ.

 

САНАМЖ:

Цагийн хуваарь: Та үйлчилгээ авахаар ЭСЯ-нд ирэхээсээ өмнө 0207-937-0150 (ext-15) утсаар, эсхүл консулын office@embassyofmongolia.co.uk цахим хаягаар урьдчилан холбогдож, цаг товлоно уу. Ингэх нь таны болон бусдын товлогдсон үнэтэй цагийг хэмнэхийг анхаарна уу.

ЭСЯ-ны консулын хэсэг нь Визийн хэсгээс тусдаа бөгөөд нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын өдрөөс бусад үед Даваагаас Баасан гарагт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажилладаг. ЭСЯ консулын асуудал хариуцсан зөвхөн нэг ажилтантай ба ИБУИНВУ, түүний хотууд, хавсран суугаа Ирланд, Исланд Улсууд дахь Монгол иргэдийн эрхийг хамгаалах асуудлаар хууль хяналт, цагдаа, шүүх, эрүүл мэндийн гэх мэт олон байгууллагаар явах шаардлага гарах нь бий. Иймд үйлчилгээ авахдаа урьдчилж цаг товлохыг Танд зөвлөе.

Үйлчилгээний хураамжийг эндээс үзнэ үү.

ГЭРЧИЛГЭЭ

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ, ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНДЭЭС УНШИНА УУ.

САНАМЖ:

Энэхүү мэдээлэл нь ИБУИНВУ, Ирланд, Исланд Улсуудад байнга болон түр оршин суугч, мөн эдгээр улсуудад богино хугацаагаар зорчиж буй Монгол Улсын иргэдэд зориулагдсан болно.

Цагийн хуваарь: Та консулын үйлчилгээ авахаар ЭСЯ-нд ирэхээсээ өмнө 0207-937-0150 (ext-15) утсаар, эсхүл консулын office@embassyofmongolia.co.uk цахим хаягаар урьдчилан холбогдож, цаг товлоно уу. Ингэх нь таны болон бусдын товлогдсон үнэтэй цагийг хэмнэхийг анхаарна уу.

ЭСЯ-ны консулын хэсэг нь Визийн хэсгээс тусдаа бөгөөд нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын өдрөөс бусад үед Даваагаас Баасан гарагт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажилладаг. ЭСЯ консулын асуудал хариуцсан зөвхөн нэг ажилтантай ба ИБУИНВУ, түүний хотууд, хавсран суугаа Ирланд, Исланд Улсууд дахь Монгол иргэдийн эрхийг хамгаалах асуудлаар хууль хяналт, цагдаа, шүүх, эрүүл мэндийн гэх мэт олон байгууллагаар явах шаардлага гарах нь бий. Иймд үйлчилгээ авахдаа урьдчилж цаг товлохыг Танд зөвлөе.

Бүртгэлийн үйлчилгээний хураамж 15 фунт стерлинг болно. Хэрвээ Та англи хэлээр бичигдсэн баримт бичиг бүрдүүлбэл албан ёсны орчуулгын үнэ хуудас тутамд 10 фунт стерлинг болохыг анхаарна уу.

 1. Төрсний гэрчилгээ

 

Монгол Улсын Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.14-т:

Гадаадад оршин суугаа Монгол Улсын харьяат иргэнээс төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийн нь хүсэлтийг үндэслэн хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар хүүхэд төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгэнэ” гэж заажээ. Аль ч улс өөрийн хуульд заасан хугацааны дотор шинэ төрсөн иргэнээ бүртгэдэг. Иймд та бүхэн Монгол Улсынхаа хуулийг хүндэтгэн, шинээр мэндэлсэн хүүхдийн эрх ашгийн төлөө хуульд заасан 30 хоногийн хугацааны дотор бүртгүүлнэ үү.

2000 оноос хойш төрсөн хүүхдэд ЭСЯ регистрийн дугаар олгож, төрсний гэрчилгээний бичилт хийж болно. 2000 оноос өмнөх төрөлттэй холбоотой асуудлыг Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар шийдвэрлэнэ.

Монгол Улсад одоогоор хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Харьяатын тухай хуулиар давхар харьяаллыг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Хэрэв Таны хүүхэд ИБУИНВУ, Ирланд, Исланд эсхүл өөр бусад улсын харъяат иргэнээр бүртгэгдсэн бол Таны хүүхдэд Монгол Улсын төрсний гэрчилгээг давхардуулан олгохгүйг анхаарна уу.

Хүүхэд тань Монгол Улсын төрсний гэрчилгээ авснаар Монгол Улсын харьяат болж байгаа бөгөөд 16 нас хүрмэгцээ Монгол Улсын иргэний үнэмлэх авах эрхтэй.

Төрсний гэрчилгээ авахад дараах материал шаардлагатай. Үүнд:

 1. Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх болон гадаад паспортын хуулбар,
 2. Хүүхдийн төрснийг гэрчилсэн баримтын хуулбар /гадаадын/,
 3. Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар,
 4. Хүүхдийн цээж зураг, нэг хувь,
 5. Төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлгийг эндээс дарж авна уу
 6. Төрсний гэрчилгээ хүссэн эцэг, эхийн өргөдөл (Төрсний гэрчилгээ авах өргөдлийн загвар)-ийг татан авч (Гадаад эцэг, эхийн тухайд энэ загварт үзүүлсэн агуулгаар англи хэл дээр өргөдөл бичих бөгөөд хүүхдээ Монгол Улсын бүртгэлд хамруулахыг зөвшөөрсөн агуулга заавал тусгагдана) бөглөнө.
 7. Хэрэв хүүхдийн эцэг, эх гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй бол эцэг тогтоолт хийж эцгээр нь овоглуулах тухай өргөдөл (Эцэг тогтоолт хийлгэх өргөдөл-ийн загвар) татан авч (Гадаад эцэг, эхийн тухайд энэ загварт үзүүлсэн агуулгаар англи хэл дээр өргөдөл бичих бөгөөд хүүхдийн эцэг болохоо баталж, өөрийн нэрээр овоглохыг зөвшөөрсөн ба өөрийн нэрээр овоглуулахыг хүссэн агуулга заавал тусгагдана) бөглөнө.
 8. Хэрвээ хүүхдийн эцэг, эхийн аль нэг нь хүүхдийн төрөлт бүртгэгдсэн гадаад улсаас өөр улсын иргэний харьяалалтай бол эцэг, эхийн харьяалагддаг улсын холбогдох бүртгэлийн байгууллагаас /УБЕГ-аас өгсөн чиглэлийн дагуу/ дээрх төрөлт бүртгэгдсэн эсэх тухай лавлагааг авч ирнэ.
 9. Хэрвээ Та хүүхдээ төрүүлснээс хойш 1 жилийн хугацаанд Төрсний гэрчилгээ авч амжаагүй бол Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газраас дээрх төрөлт бүртгэгдсэн эсэх тухай лавлагаа авна. Мөн өөрийн өрхийн эмнэлгээс хүүхэд хэвийн бойжиж буй тухай (Загварыг эндээс үзнэ үү) тодорхойлолт авч ирнэ.

 

Бүртгэлийн мэдээллийг Улсын бүртгэлийн архивт шилжүүлэхийн өмнө англи хэл дээрх гэрчилгээ, эцэг эхийн өргөдлийн албан ёсны орчуулгыг ЭСЯ-нд үйлдэнэ. Орчуулгын төлбөр хуудас тутамд 10 фунт стерлинг байх ч Төрсний гэрчилгээний төлбөрийг чөлөөлсөн болно.   

Та бүхэн төрсний бүртгэлийн үйлчилгээ авахаар ирэхээсээ өмнө урьдчилан цаг товлох нь таны үнэтэй цагийг хэмнэхийг анхаарна уу.

Цагийн хуваарийг дээрээс харна уу.

 

 1. Гэрлэлтийн гэрчилгээ

 

Гэрлэлтээ бүртгүүлж гэрчилгээ авахад дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх шаардлагатай. Үүнд:

 1. Гэрлэлтээ бүртгүүлж, гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл /гадаад улсын иргэний хувьд англи хэлээр өргөдөл бичиж гарын үсгээ зурсан байна/
 2. Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэх болон үндэсний гадаад паспортын хуулбар
 3. Гэрлэлтийн гэрчилгээ авах мэдүүлгийг эндээс дарж авна уу.
 4. Гэрлэлтийн бүртгэлийн талаарх УБЕГ-ын лавлагаа /хүчинтэй гэрлэлт бүртгэлтэй байгаа эсэх тухай/
 5. Гэрлэгсэд 3 төрлийн шинжилгээ өгсөн баримтаа хавсаргах. Үүнд: ДОХ/ХДХВ, сэтгэцийн эмгэг, халдварт сүрьеэ.
 6. Өмнөх гэрлэлт цуцлуулсан, эсхүл бэлбэсэрсэн бол энэ тухай бүртгэлийн байгууллагын тодорхойлолт, эсхүл шүүхийн шийдвэрийн хуулбар.
 7. Гэрлэлтийг гэрчлэх хоёр хүний тодорхойлолт.

Та бүхэн бүртгэлийн үйлчилгээ авахаар ирэхээсээ өмнө урьдчилан цагаа товлох нь таны үнэтэй цагийг хэмнэхийг анхаарна уу.

Цагийн хуваарийг дээрээс харна уу.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ПАСПОРТ АВАХ

ЭНЭ ХУУДАСНААС ТА:

 1. Гадаад паспорт захиалах тухай
 2. Гадаад паспортын хугацааг сунгахгүй болсон тухай унших болно.

 

САНАМЖ:

Энэхүү мэдээлэл нь ИБУИНВУ, Ирланд, Исланд Улсуудад байнга болон түр оршин суугч, мөн эдгээр улсуудад богино хугацаагаар зорчиж буй Монгол Улсын иргэдэд зориулагдсан болно.  

Цагийн хуваарь: Та консулын үйлчилгээ авахаар ЭСЯ-нд ирэхээсээ өмнө 0207-937-0150 (ext-15) утсаар, эсхүл консулын office@embassyofmongolia.co.uk цахим хаягаар урьдчилан холбогдож, цаг товлоно уу. Ингэх нь таны болон бусдын товлогдсон үнэтэй цагийг хэмнэхийг анхаарна уу.

ЭСЯ-ны консулын хэсэг нь Визийн хэсгээс тусдаа бөгөөд нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын өдрөөс бусад үед Даваагаас Баасан гарагт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажилладаг. ЭСЯ консулын асуудал хариуцсан зөвхөн нэг ажилтантай ба ИБУИНВУ, түүний хотууд, хавсран суугаа Ирланд, Исланд Улсууд дахь Монгол иргэдийн эрхийг хамгаалах асуудлаар хууль хяналт, цагдаа, шүүх, эрүүл мэндийн гэх мэт олон байгууллагаар явах шаардлага гарах нь бий. Иймд үйлчилгээ авахдаа урьдчилж цаг товлохыг Танд зөвлөе.

Үйлчилгээний хураамжийг эндээс үзнэ үү.

 

ГАДААД ПАСПОРТ ЗАХИАЛАХ:

Үндэсний гадаад паспорт нь иргэн таны гадаадад зорчих, таныг Монгол Улсын иргэн мөн гэдгийг хилийн чанадад гэрчлэх үндсэн бичиг баримт юм. Иймд иргэн та бусад аль ч улсын иргэдийн адил өөрийн болон өөрийн асран хамгаалалтад буй хүмүүсийн бичиг баримтын хүчинтэй эсэхийг байнга сайтар шалгаж, шаардлагатай үед нь шинэчлүүлж өөртөө болон өөрийн асран хамгаалалж буй хүмүүсийн өмнө хариуцлагатай хандах нь чухал.

 

passport

 

Та бүхэн паспорт захиалах, эсхүл энэ үйлдлийг Улаанбаатарт суугаа хэн нэгэнд итгэмжлэл олгон хийлгэхээр ЭСЯ-нд ирэхээсээ өмнө 0207-937-0150 (ext-15) утсаар, эсхүл консулын office@embassyofmongolia.co.uk цахим хаягаар урьдчилан холбогдож, цаг товлоно уу. Ингэх нь таны болон бусдын товлогдсон үнэтэй цагийг хэмнэхийг анхаарна уу.

 

ГАДААД ПАСПОРТ ЗАХИАЛАХ ДАРААХ ХОЁР АРГА БИЙ:

 1. Паспортыг Элчин сайдын яамаар дамжуулан захиалах арга.

Шинээр паспорт авахыг хүссэн иргэд доорх бичиг баримтуудыг бүрэн бүрдүүлж ЭСЯ-нд өөрийн биеэр авч ирнэ. ЭСЯ таны бичиг баримтуудыг шат шатны байгууллагуудаар дамжуулахын сацуу цахимаар УБЕГ-т хүргүүлж шинэ паспорт хэвлүүлдэг. Улаанбаатар-Лондонгийн хооронд тогтмол дипломат шуудан хүргэлт байдаггүй тул таны захиалсан шинэ паспортын ЭСЯ-нд хүргэгдэж ирэх хугацаа 3 сар зарим үед түүнээс ч удаан байх тохиодол гардаг. Иймд ЭСЯ-аар дамжуулан шинэ паспорт захиалахдаа энэ нөхцөлийг харгалзана уу. Паспорт болон бусад бичиг баримтууд нь хувь хүний мэдээлэлд тооцогдох тул ЭСЯ өөр төрлийн шуудангийн үйлчилгээг ашиглахыг сайшаадаггүй.

Гадаад паспорт захиалга болон бүртгэлийн үйл ажиллагааг илүү шуурхай ба оновчтой цахим хэлбэрээр бүртгэх тогтолцоо нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа болно.

Паспорт захиалахад бүрдүүлэх бичиг баримт
1. Паспорт захиалах маягтыг татан авч бөглөх;
2. 3.5 х 4.5 см хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг (нэмэлтээр паспортын үндсэн фото

зургийг ЭСЯ-нд авахуулна);
3. Гадаад паспорт болон иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар (зөвхөн хугацаа нь

хүчинтэй иргэний үнэмлэхтэй иргэн шинэ паспорт захиална);
4. Шинэ паспортын төлбөр 40 фунт стерлинг;
5. Хүүхдэд гадаад паспорт хүсэж буй бол эцэг/эхийн гадаад паспорт эсвэл цахим

үнэмлэхийн хуулбарыг үндсэн бичиг баримтуудтай хавсаргана;

Насанд хүрсэн иргэн өөрийн шинэ паспортыг биечлэн ирж захиална. Бусдын өмнөөс хэн нэгэн этгээд шинэ паспорт захиалах боломжгүйг анхаарна уу.

 1. Бусдад итгэмжлэл олгох замаар шинэ паспорт яаралтай захиалах арга.

Танд шинэ паспорт яаралтай захиалах шаардлага бий бол Монгол Улсад оршин суугаа хүнд итгэмжлэл олгох замаар захиалгыг шуурхай гүйцэтгүүлэх боломжтой. Шинэ паспортыг итгэмжлэлээр захиалж буй иргэд эхлээд итгэмжлэлийн маягт бөглөн Монголд хүлээн авах хүнд итгэмжлэл олгон дараа нь шинэ паспорт гаргуулаад тухайн хүнээрээ дамжуулан олон улсын буухиа шуудангаар хүлээн авч байгаа.

Итгэмжлэл олгох замаар Улаанбаатар хотод паспорт захиалуулах тохиолдолд таны итгэмжлэлийг манай консулын ажилтан Монгол Улсын Гадаад харилцааны яамны Консулын газар руу илгээдэг. Таны итгэмжлэгдсэн хүн уг итгэмжлэлийг Консулын газар өөрийн биеэр очиж хүлээн аваад Улаанбаатар хот дахь Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарт хандан таны өмнөөс танд шинэ паспорт захиалах юм.

Ийнхүү итгэмжлэлээр паспорт захиалж байгаа тохиолдолд шинэ паспорт авахад тавигддаг хэмжээ, өнгө дүрсний чанар шаардлагыг сайтар хангасан өөрийн цээж зургийг итгэмжилсэн хүндээ файл хэлбэрээр нь цахим /и-мэйл/ аргаар илгээх шаардлагатайг анхаарна уу. Улаанбаатар хотод паспорт захиалах заавар, цээж зургийн шаардлага, үйлчилгээний үнийн талаар эндээс уншиж танилцана уу.

 

ГАДААД ПАСПОРТЫН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦААГ СУНГАХГҮЙ

Засгийн газрын 2017 оны 94 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хилийн чанадад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрөөс эхлэн Үндэсний энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг сунгахгүй болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.

Үндэсний энгийн гадаад паспортод сунгалт хийхгүй болсон нь орчин үеийн олон улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй агаарын тээвэр, хил, гаалийн хяналтын жишиг, стандартыг бүрэн хангах, монгол иргэдийн гадаадад зорчих эрхийг баталгаажуулж, сүүлийн үед гадаад улсын хилээр нэвтрэхэд тулгарч буй хүндрэлийг арилгах зорилгоор хийгдэж буй ажлын нэг юм.

Жич: 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрөөс өмнө хийгдсэн гадаад паспортын сунгалт хүчинтэй хэвээр байгаа болно.

Анхааруулга: Шинэ паспорт захиалах иргэд Монгол Улсын иргэний шинэчилсэн бүртгэлд заавал хамрагдсан байх ёстой. Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй эсхүл 16 насанд хүрсэн ч иргэний үнэмлэх аваагүй иргэдэд паспорт шинээр олгох боломжгүй.

Та бүхэн үйлчилгээ авахаар ЭСЯ-нд ирэхээсээ өмнө 0207-937-0150 (ext-15) утсаар, эсхүл консулын office@embassyofmongolia.co.uk цахим хаягаар урьдчилан холбогдож, цаг товлоно уу. Ингэх нь таны болон бусдын товлогдсон үнэтэй цагийг хэмнэхийг анхаарна уу.

Цагийн хуваарь: ЭСЯ-ны консулын хэсэг нь Визийн хэсгээс тусдаа бөгөөд нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын өдрөөс бусад үед Даваагаас Баасан гарагт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажилладаг.

 

Нотариатын үйлчилгээ

ЭНЭ ХУУДАСНААС ТА: 

Бичиг баримтыг нотариатаар гэрчлүүлэхтэй холбоотой мэдээлэл:

 1. Нотариатаар гэрчлүүлдэг нийтлэг бичиг баримтын төрлүүдийн тухай,
 2. Итгэмжлэл гэрчлүүлэхэд анхаарах зүйлсийн тухай,
 3. Өргөдөл гэрчлүүлэхэд анхаарах зүйлсийн тухай тус тус уншиж
 4. Итгэмжлэлийн маягтууд татан авах боломжтой

 

САНАМЖ:

Энэхүү мэдээлэл нь ИБУИНВУ, Ирланд, Исланд Улсуудад байнга болон түр оршин суугч, мөн эдгээр улсуудад богино хугацаагаар зорчиж буй Монгол Улсын иргэдэд зориулагдсан болно.

НОТАРИАТААР ГЭРЧЛҮҮЛДЭГ НИЙТЛЭГ БИЧИГ БАРИМТЫН ТӨРЛҮҮДЭД:

 • Итгэмжлэл
 • Бичиг баримтын хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгаа
 • Өргөдөл, хүсэлт (Жишээ нь: Төрсний бүртгэл, гэрлэлт бүртгүүлэх, цуцлуулах, овог нэр солиулах г.м.)
 • Гэрээ, хэлцэл

САНАМЖ:

 1. Нотариатын үйлчилгээ нь Таны хэн болохыг тогтоосны үндсэн дээр Таны хүсэж буй хуулиар тогтоогдсон эрх шилжүүлэх, төлөөлүүлэх үйлдлийг гэрчлэх үйл явц юм. Тиймээс Та нотариатын үйлчилгээ авахаар тус ЭСЯ-нд ирэхдээ Таныг Монгол Улсын иргэн гэдгийг батлах Монгол Улсын Иргэний үнэмлэх ЭСХҮЛМонгол Улсын Үндэсний гадаад паспортоо авч ирнэ үү.
 2. Та 16 нас хүрсэн бөгөөд гарын үсэг зурж, өөрийн эд хөрөнгийн болон бусад эрхийг өөр нэгэнд шилжүүлэх, өөрийг тань төлөөлөх эрхийг бусдад олгохыг хүсэж байгаа тохиолдолд холбогдох маягтыг эхлээд бүрэн зөв бөглөөд консулын ажилтантай заавал өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж уулзан нотариатын үйлчилгээ авах ёстойг анхаарна уу.
 3. Нотариатаар гэрчлүүлсэн бичиг баримтуудыг Монгол Улсад ашиглах, хэрэглэх зорилготой бол нотариатаар гэрчлэгдсэн Таны бичиг баримтыг бид хувилаад Монгол Улсын Гадаад харилцааны яамны Консулын газарт шуурхай хүргэнэ. Таны итгэмжилсэн хүн Монгол Улсын Гадаад харилцааны яамны Консулын газрын 26-22-22 (гар утаснаас 51-26-22-22) дугаарын утсаар холбогдож тухайн итгэмжлэл ирсэн эсэхийг лавлаад, ирсэн бол өөрийн үнэмлэх, биеийн байцаалтаа шалгуулсны үндсэн дээр итгэмжлэлийг хүлээн авах юм.
 4. Нотариат, консулын үйлчилгээний хураамжийг эндээс харна уу.
 5. Цагийн хуваарь:Та нотариатын үйлчилгээ авахаар ЭСЯ-нд ирэхээсээ өмнө 0207-937-0150 (ext-15) утсаар, эсхүл консулын office@embassyofmongolia.co.uk цахим хаягаар урьдчилан холбогдож, цаг товлоно уу. Ингэх нь таны болон бусдын товлогдсон үнэтэй цагийг хэмнэхийг анхаарна уу.

ЭСЯ-ны Консулын хэсэг нь Визийн хэсгээс тусдаа бөгөөд нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын өдрөөс бусад үед Даваагаас Баасан гарагт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажилладаг. ЭСЯ консулын асуудал хариуцсан зөвхөн нэг ажилтантай ба ИБУИНВУ, түүний хотууд, хавсран суугаа Ирланд, Исланд Улсууд дахь Монгол иргэдийн эрхийг хамгаалах асуудлаар хууль хяналт, цагдаа, шүүх, эрүүл мэндийн гэх мэт олон байгууллагаар явах шаардлага гарах нь бий. Иймд үйлчилгээ авахдаа урьдчилж цаг товлохыг Танд зөвлөе.

 

ИТГЭМЖЛЭЛ ГЭРЧЛҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

Итгэлцэл. Та өөрөө биечлэн гүйцэтгэх боломжгүй тодорхой үйлдлийг бусдаар дамжуулан гүйцэтгүүлэхийн тулд бусдад итгэлцлийн үндсэн дээр итгэмжлэл олгодог.

Үр дагавар. Та өөрийн үл хөдлөх хөрөнгө, байр орон сууц болон бүх төрлийн эд хөрөнгө, дансан дахь мөнгөө захиран зарцуулах эрхийг бусдад олгосон тухай итгэмжлэл үйлдэхээсээ өмнө хожмын үр дагавар ямар байж болохыг эргэцүүлж, эргэлзээ шаардлага бий бол мэргэжлийн хуульчаас урьдчилж зөвлөгөө авахыг зөвлөе. Ингэх нь зарим тохиолдолд таны эд хөрөнгө, цаг завыг хэмнэх ач холбогдолтой гэдгийг анхаарна уу.

Чадамж, туршлага. Таныг төлөөлж, таны хүссэн ажил, үйлчилгээг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр зохицуулж, хэрэгжүүлэх хүн тань эрүүл мэнд, боловсрол, бичиг үсгийн чадвар, чадавхи, туршлагатай бөгөөд цаг зав нь тохиромжтой эсэхийг урьдчилж сайтар тунгаана уу. Тухайлбал, ахмад настай хүнийг ачаалал, дараалал ихтэй үйлчилгээний байгууллага эсхүл хууль, шүүхийн байгууллагаар шийдвэрлүүлэх ажилд итгэмжилснээс заримдаа чирэгдэл үүсгэсэн тохиолдол үе үе илэрч байсныг анхааруулъя.

Эрхийн гэрчилгээ. Эд хөрөнгө захиран зарцуулах агуулгатай итгэмжлэлийг нотариатаар гэрчлүүлэхдээ тухайн эд хөрөнгөтэй холбоотой өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбарыг авч ирнэ үү. Учир нь таны нэр тухайн өмч, хөрөнгийн өмчлөгчөөр бүртгэгдсэн цор ганц эсвэл хамтран эзэмшигч эсэхийг нягтлах шаардлага бий болдог. Энэ нь тухайн хөрөнгийн хууль ёсны бусад өмчлөгчдийн зөвшөөрөл шаардагдахыг нотлох зэрэг эрх зүйн шинжтэй олон асуудал, үр дагавар үүсэж, хөндөгдөж болзошгүй байдагтай холбоотой.

Банкны болон үйлчилгээний компанид бүртгэлтэй данс. Та банкны болон үүрэн холбооны оператор компанид бүртгэгдсэн данс, утасны дугаарын эзэмших эрхтэй холбоотой итгэмжлэл гэрчлүүлэхээр ЭСЯ-нд хүрэлцэн ирэхээсээ өмнө тухайн үйлчилгээний байгууллагатай цахим болон бусад хэлбэрээр урьдчилж холбогдон сайтар тодруулга хийнэ үү. Энэ нь тэдгээр тодорхой үйлчилгээний байгууллагаас тавьдаг зохих шаардлагын дагуу итгэмжлэлээ бичихэд тань дөхөм болж, таны цаг завыг хэмнэх ач холбогдолтой.

Хууль, шүүхийн байгууллагад хандсан итгэмжлэл. Хуулийн болон шүүхийн байгууллагаар эрхээ хамгаалуулах итгэмжлэл гэрчлүүлэхийн өмнө та заавал мэргэжлийн өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авч, итгэмжлэлийн шаардлага хангасан төслийг мэргэжлийн хуульч, өмгөөлөгчөөр бичүүлсэн байх шаардлагатай.

Итгэмжлэлийн маягт бөглөх. Маягтыг зөвхөн Монгол Улсын төрийн албан ёсны хэл Монгол хэлээр бөглөнө. Та өөрийн хүссэн зохих итгэмжлэлийн маягт бөглөхдөө ХАЯГ гэсэн хэсэгт одоо амьдарч байгаа газрын хаягийг холбоо барих утас, цахим шуудангийн хаягийн хамт бичнэ үү.

Иргэд нотариат, консулын үйлчилгээ авахдаа Монгол Улсын иргэний үнэмлэх эсхүл Үндэсний гадаад паспорттой ирэх ёстой ба Монгол иргэдийн бүртгэлийн хуудсыг мөн бөглөж авч ирнэ үү. Бүртгэлийн хуудсыг эндээс татаж авна уу.

 

ӨРГӨДӨЛ ГЭРЧЛҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

Нотариатын зарим үйлдэл, үйлчилгээ Таны өөрийн өргөдөл бүрдүүлсэн байхыг зайлшгүй шаардах тохиолдол бий. Энэ нь зүй ёсны шаардлага юм. Учир нь дан ганц итгэмжлэлийн үндсэн дээр хэн нэгэн этгээд Таны өмнөөс Таны гэрлэлтийг цуцлуулах, эсхүл Таны болон үр хүүхдийн тань нэр, овгийг өөрчлөх зэрэг үйлдлийг хийх нь зүй бус явдал мөн. Хүүхдийн овгийн нэрийг өөрчлүүлэх тохиолдлоор жишээ авахад, энэ тухай өргөдлийг хүүхдийн эхээс гадна өөрөөрөө овоглуулах хүсэлт гаргагч этгээд мөн бичих шаардлагатай байдаг. Энэ тохиолдолд өргөдлөө Та өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж нотариатаар гэрчлүүлнэ.

Хэрэв та өөрийн өргөдлийг бичихдээ үг, үсгийн болон дүрмийн алдаа хийхээс санаа зовж байвал дараах цахим холбоосоор нэвтэрч http://spellcheck.gov.mn/ Монгол хэлний дүрэм шалгагчийг ямар нэгэн үнэ, төлбөргүй ашиглахыг санал болгоё. Ямар ч тохиолдолд Өргөдөл бичихдээ мэргэжлийн хуульч, өмгөөлөгчөөс урьдчилж зөвлөгөө авах зүйтэй бөгөөд зарим тохиолдолд Таны цаг завыг ихээхэн хэмнэж болохыг зөвлөе.

 

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МАЯГТУУД:

 

Цагийн хуваарь: Та нотариат, консулын үйлчилгээ авахаар ЭСЯ-нд ирэхээсээ өмнө 0207-937-0150 (ext-15) утсаар, эсхүл консулын office@embassyofmongolia.co.uk цахим хаягаар урьдчилан холбогдож, цаг товлоно уу. Ингэх нь таны болон бусдын товлогдсон үнэтэй цагийг хэмнэхийг анхаарна уу.

ЭСЯ-ны консулын хэсэг нь Визийн хэсгээс тусдаа бөгөөд нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын өдрөөс бусад үед Даваагаас Баасан гарагт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажилладаг.

КЭМБРИДЖИЙН ИХ СУРГУУЛЬД МОНГОЛ СУДЛАЛЫН ФОРУМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

Монгол – ИБУИНВУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 55 жилийн хүрээнд Кэмбриджийн их сургуулийн Монгол ба Өвөр Ази судлалын төв, Лондон дахь Монгол Улсын Элчин сайдын яам хамтран <Cambridge Mongolia Forum>-ийг 2018 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр Кэмбриджийн их сургууль дээр зохион байгуулахаар тогтов.
Энэхү Форум нь цаашид хоёр жил тутам зохион байгуулагдах бөгөөд энэ жилийн хувьд Монголын соёл судлал, эдийн засаг, дипломат харилцаа болон улс төр судлалын тулгамдсан асуудлыг сонгов. Форумын үеэр Британи, Монголын судлаачид Монгол дахь засаглал ба хошуучлал, Монголын геополитик, геоэкономикс болон дипломат харилцаа, Монгол судлалыг хөгжүүлэх Монгол – Британийн хамтын ажиллагаа гэсэн гурван үндсэн сэдвүүдээр эрдэм шинжилгээний хэлэлцүүлэг өрнүүлэх юм.

 

МОНГОЛД ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН ЛОНДОН ХОТНОО БОЛОВ

Тус Элчин сайдын яам, Цахим Өртөө Холбоо, Британи Монголын Оюутны Холбоо, Лондон Коллеж Их Сургууль (University College London) -ийн Монгол Оюутны холбоо тус тус хамтран <Монголд ЕБС төгсөгчдийн зөвлөгөөн>-ийг 2018 оны 6 дугаар сарын 16-ны Бямба гаригт Лондон Коллеж Их Сургуулийн Антропологийн тэнхим дээр зохион байгуулав. <Сурагчийн EQ -г хөгжүүлэхэд багшийн оролцоо> сэдвийн доор явагдсан энэхүү зөвлөгөөнд Британид боловсрол судлалын чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан болон Монголд ЕБС болон их, дээд сургуульд багшилж байсан туршлагатай хүмүүс илтгэл хэлэлцүүллээ.

Зөвлөгөөнийг нээж Монгол Улсаас ИБУИНВУ-д суугаа Элчин сайдын яамны зөвлөх Л.Отгонбаяр үг хэлэв. Зөвлөгөөний үндсэн хэсэгт боловсрол судлалын магистр Л.Эрдэнэчимэг <Боловсролын шинчлэл: Өнгөрсөн, одоо ба ирээдүй> сэдвээр, магистр П.Ууганбаяр <Emotional Intelligence (EQ) – cэтгэл зүйн чадамж гэж юу вэ?> сэдвээр, Б.Моника <Хувь хүний хөгжилд багшийн үүрэг оролцоо> сэдвээр тус тус илтгэл хэлэлцүүлэв. Зөвлөгөөний хүрээнд <21 дүгээр зууны мэдлэг, ёс зүй> сэдвээр хэлэлцүүлэг хийсэн бөгөөд панелистаар магистр Д.Цэрэнбат, Соёлын элч, магистр Ж.Өнөрмаа, доктор Д.Бум-Очир, магистр П.Ууганбаяр нар оролцсон байна.

Зөвлөгөөнийг магистр Х.Улсболд, магистр Ж.Батдорж, боловсрол судлалын магистрант Б.Анар нар хөтлөн явууллаа. Уг зөвлөгөөний материалыг цахим гарын авлага болгон бэлтгэх бөгөөд Монголын ЕБС-иудын багш, судлаачид нээлттэй авч ашиглах бололцоотой болох юм.             

Лондонгийн дипломат корпусын тэмцээнд ЭСЯ-ны баг оролцов

“Embassy” сэтгүүл болон Лондон дахь Босни Улсын ЭСЯ-наас хамтран дипломат корпусын дунд зохион байгуулсан сагсан бөмбөгийн уламжлалт 2 дахь удаагийн хандивын тэмцээн 2018 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Лондонгийн Америк сургуулийн спорт танхимд явагдаж өнгөрлөө.

Энэхүү тэмцээнд Австрали, Бельги, Канад, Холимог Оддын Баг /ЭСЯ-дын хамтарсан шигшээ/, Холимог Мэргэн шидэгчид /Европын орнуудын ЭСЯ-дын шигшээ/ Литва, Монгол болон АНУ-ын зэрэг 8 орны ЭСЯ-дын шигшээ баг оролцов.

Холимог Мэргэн Шидэгчдийн багийг 2 онооны зөрүүгээр хожсон Холимог Оддын Баг тэмцээнид аваргалсан бол АНУ, Бельгийн ЭСЯ-ны багийг хожсон Монгол Улсын ЭСЯ-ны баг 4-р байранд шалгарлаа.

Консулын иж бүрэн үйлчилгээ, иргэний бичиг баримтын хөтлөлтийн 5 сарын аян үргэлжилж байна

Тус ЭСЯ-ны зүгээс суугаа болон хавсран суугаа улс дахь Монгол иргэддээ зориулан <<Зуны амралтаа төлөвлөе – Бичиг баримтаа цэгцэлье>> уриатай иргэдийг бичиг баримтжуулах, бичиг баримтын зөрчлийг арилгуулах, консулын үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх 5 сарын аяныг өрнүүлж байна.

Аяны хүрээнд консулын ажилтан 2018 оны 2 дугаар сард 23-24-ний өдрүүдэд хоёр өдрийн турш Ирландын Дублин хотод ажилласан билээ.

Мөн 2018 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр Ноттингхам хотод, 24-ний өдөр Манчестер хотод, 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр Шотландын Эдинбург хотод очиж үйлчилгээ үзүүлж Монголчуудтайгаа уулзлаа.

Аян маань 2018 оны 5 дугаар сард Исландын Рейкъявик хотод үргэлжилнэ.

Иргэд олноор амьдарч байгааг харгалзан Ирландын Дублин хотод 2018 оны 6-7 саруудын аль тохиромжтой гэж үзсэн өдөр консулын үйлчилгээг очиж үзүүлэхээр судалж байна.

УИХ-ын дэд дарга Л.Энх-Амгалан хоёр талын уулзалтууд хийлээ

УИХ-ын дэд дарга Л.Энх-Амгалангаар ахлуулсан Монгол Улсын парламентын төлөөлөгчид Швейцарийн Холбооны Улсын Женев хотноо болж буй ОУПХ-ны Ассамблейн 138-р чуулганы үеэр  нэгдсэн хэлэлцүүлэг, хурлуудад оролцохын зэрэгцээ гадаад орнуудын зочид, төлөөлөгчидтэй хоёр талын ажил хэрэгч уулзалтуудыг хийлээ.

УИХ-ын дэд дарга Л.Энх-Амгалан Британийн парламентын Лордын танхимын дэд дарга, хатагтай Глориа Хүүпер тэргүүтэй төлөөлөгчидтэй уулзах үеэрээ худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэхийн чухлыг онцлон тэмдэглэв. Мөн хоёр талын парламентын харилцааг бэхжүүлэхэд харилцан айлчлал чухал ач холбогдолтой бөгөөд тэдгээр нь зөвхөн институц хооронд төдийгүй парламентын гишүүдийн нөхөрлөлийг бэхжүүлэх, мэдлэг туршлагаа хуваалцахад чухал ач холбогдолтой гэв.

Британийн Лордын танхимын дэд дарга, хатагтай Глориа Хүүпер “Британийн парламентын гишүүн Лимпнигийн Лорд Ховард тэргүүтэй төлөөлөгчид 2017 оны 11 дүгээр сард Монгол Улсад айлчилсан нь хоёр улсын парламент хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд чухал түлхэц үзүүлсэн гэдэгт итгэлтэй байна. Британийн парламент Монголын талаас дэвшүүлсэн аливаа саналыг дэмжиж ажиллах болно” гэлээ.

УИХ-ын вэб хуудаснаас авав

Nottingham Open 2018 тэмцээн амжилттай болж өнгөрөв

“Монгол цэргийн баяр”-ын өдрийг тохиолдуулан Нотингхэм хот дахь Монголчуудын холбоо, снүкэр биллард сонирхогчдоос санаачлан жил бүр зохион байгуулдаг  “Нотингхэм опэн 2018” снүкэрийн тэмцээн 3 дугаар сарын 17-ны Бямба гаригт Нотингхэм  хотын “Spot-on” биллардын клубт амжилттай болж өнгөрлөө. Тэмцээнд Британийн 6 хотод амьдарч, ажиллаж, суралцдаг нийт 16 тоглогч оролцож эхний шатанд 4 хэсэгт хуваагдан тойргийн журмаар, дараагийн шатанд мөн 2 хэсэгт хуваагдан  тойргийн журмаар тоглож шилдэг 4 тоглогч шалгаран аваргын төлөө өрсөлдсөн бөгөөд энэ жилийн аваргын төлөөх тоглолтод өмнөх тэмцээнүүдэд шилдэг 4-т тогтмол шалгарч, нэг бус удаа үзүүрлэж, түрүүлж байсан туршлагатай тоглогчид – Д.Очирбат, Ч.Отгонзул нар тунан үлдэж 2018 оны аваргаар Д.Очирбат тодорч алтан медалийн эзэн болов. Хоёрдугаар байрт шалгарч мөнгөн медалийн эзэн болсон  Ч.Отгонзул энэ удаагийн тэмцээний хамгийн цэц мэргэн тоглогч болохоо нотоллоо. Энэхүү тэмцээнд анх удаагаа оролцсон ЭСЯ-ны Элчин зөвлөх Б.Одонжил гуравдугаар байрт шалгарч хүрэл медалийн эзэн болов. Энэ удаагийн тэмцээнийг зохион байгуулахад идэвх, санаачилга гарган амжилттай ажилласан ивээн тэтгэгч байгууллага, хувь хүмүүс, тэмцээнийг үзэж сонирхон дэмжлэг үзүүлсэн Нотингхэм хотын монголчууддаа гүн талархал илэрхийлье.

 

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ

1 2 3 4 25